اطلاعات تماس
تلفن
۲۲۳۹۳۷۸۶ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۲۱۰۵۴۵۹ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،

درباره ما


نام و نام خانوادگی: سمانه شهبا
تحصیلات: کارشناس ارشد مشاوره خانواده
عضو سازمان نظام روانشناسی و دارای شماره نظام
عضو انجمن روانشناسان ایران


نام و نام خانوادگی: سمانه شهبا
تحصیلات: کارشناس ارشد مشاوره خانواده
عضو سازمان نظام روانشناسی و دارای  شماره نظام
عضو انجمن روانشناسان ایران
تاریخ تولد: متولد ۱۳۶۱
وضعیت تاهل: متاهل
تلفن:۰۹۱۲۲۱۰۵۴۵۹

سابقه کاری:
-- از سال ۸۹تا ۹۱ به عنوان روانشناس کودک در موسسه اوند
-- از سال ۸۹ تا ۹۰ به عنوان روانشناس کودک در کلینیک ذهن زیبا
-- از سال ۹۱ تا ۹۳ به عنوان روانشناس کودک در مهد کلید زعفرانیه
-- از سال ۹۱ تا کنون به عنوان روانشناس کودک در کلینیک روزبه( کلینیک دکتر تبریزی)

کارگاه برگزار شده:
 ۱- کارگاه مادر و کودک در جهت افزایش تمرکز کودکان
۲- کارگاه اموزش شیوه های فرزند پروری برای والدین
۳- کارگاه آموزشی افزایش اعتناد به نفس در کودکان و کاهش وابستگی برای والدین
۴ کارگاههای تربیت بدون تبیه بدون پاداش
کارکاه مادر و کودک تحت عنوان بازی و رشد
 از سال ۹۶ تا کنون به عنوان روانشناس کودک در پژوهشگاه نیرو
شماره نظام : ۴۱۳۹

خروجی اخبار


لینک های مرتبط